You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
cacert-webdb/scripts/63dk-ate-nykobing-email.txt

122 lines
5.0 KiB
Plaintext

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

[Danish]
Gennem det sidste års tid er der sket mange ændringer hos CAcert. Mange mundtlige regler er blevet skrevet ned i politikker. Nye procedurer (f.eks. Assurer Challenge) og forpligtelser (f.eks. CAcert Community Agreement) har set dagens lys.
Assurandør trænings events (ATE) forsøger at udbrede disse informationer.
- Hvad mangler på den gamle CAP formular?
- Hvorfor skal jeg huske R/L/O?
- Hvad kan du gøre hvis en person fremviser ID dokumenter jeg ikke kender?
Disse og flere spørgsmål vil blive besvaret under en Assurandør trænings event (ATE)
Yderligere, træner man på ATE, hvordan man verificere og kontrollere verificeringer for at måle kvaliteten af verificeringsprocessen i det daglige. Der er en del fejl, som er nemme at falde i. Assurandører får mulighed for at se disse fejl og hvordan man undgår dem.
Som IanG sagde: ATE eller Assurandør Træningens events er klart anbefalet til alle assurandører og indeholder dele som hjælper direkte med vores godkendelseskontrol. Kom og find ud af hvordan du også kan hjælpe.
Den næste event, som afholdes i dit område er:
- Søndag d. 20. September 2015
- Kl. 10:00 ca. 17:00
- ShowIT Media
- Slotsbryggen 14 A-D
- 4800 Nykøbing F.
- Denmark
BEMÆRK: eventen foregår på engelsk
Detaljerne om eventen og programmet kan findes på:
Wiki [https://wiki.cacert.org/Events/2015-09-20-ATE-DK-Nykobing]
Blog [https://blog.cacert.org/2015/07/ate-nykobing-denmark-on-september-20th-2015/]
Du kan tilmelde dig ved at besvare denne mail og i emnet feltet skrive: 'I will attend the ATE-Nykobing'
Event teamet ser frem til din deltagelse
Kontakt: events@cacert.org
[English]
During the last years many changes took place inside CAcert. Many "oral"
rules have been put into Policies. New procedures
(e.g. Assurer Challenge) and obligations
(e.g. CAcert Community Agreement) have been put into live.
The Assurer Training Events (ATE) try to spread this information:
- What is missing on the "old" CAP forms?
- Why should I remember R/L/O?
- What can you do if an Assuree shows an ID document unknown to you?
These and more questions will be answered during the
Assurer Training Events (ATEs)
Furthermore, the ATE trains how to do assurances and audits assurances,
to measure the quality of assurances in the daily routine. Here are some
possible errors and pitfalls which need to be found. Assurers have the
opportunity to see those errors and how to avoid them.
As IanG said: The ATE or Assurer Training Event is exceptionally
recommended for all Assurers and includes parts which contribute
directly to our audit. Come and find out how you can also contribute.
The next event held in your area will be:
- Sunday 20th September 2015
- during 10:00 - ca. 17:00
- ShowIT Media
- Slotsbryggen 14 A-D
- 4800 Nykobing F
- Denmark
Important: the speeches will be held in English.
Details to the location and the agenda can be found:
Wiki [https://wiki.cacert.org/Events/2015-09-20-ATE-DK-Nykobing]
Blog [https://blog.cacert.org/2015/07/ate-nykobing-denmark-on-september-20th-2015/]
User reply for registration: 'I will attend the ATE-Nykobing'
The event team is looking forward for your attendance:
Contact: events@cacert.org
[Deutsch]
Es hat sich viel getan im letzten Jahr. Eine ganze Reihe von bisher
eher "mündlich überlieferten" Regeln wurden in Policies gegossen.
Neue Prozeduren (z.B. die Assurer Challenge) und Verpflichtungen (z.B.
in dem CAcert Community Agreement) wurden beschlossen. Die Assurer
Training Events wollen versuchen, die ganzen Informationen unter's
Volk zu bringen:
- Welcher Satz fehlt auf alten CAP Formularen?
- Warum soll ich mir R/L/O einprägen?
- Wie verhältst du dich,
wenn du ein fremdes Ausweisdokument das erste Mal prüfst?
Antworten auf diese und weitere Fragen erhältst du bei den
Assurer Training Events (ATEs).
Darüber hinaus wird beim ATE der Vorgang der Identitätsüberprüfung
trainiert und auditiert, um die Qualität der Assurances in der
täglichen Praxis zu erfassen. Dabei gilt es mögliche Fehler und
Fallstricke zu erkennen und aufzudecken. Die Assurer haben also die
Möglichkeit, sich mit den Fehlern auseinanderzusetzen und zu erfahren,
wie diese vermieden werden können.
Wie IanG sagte: The ATE or Assurer Training Event is exceptionally
recommended for all Assurers, and include parts which contribute
directly to our audit. Come and find out how you can also contribute.
Die kommende Veranstaltung in deiner Nähe findet statt am:
- Sonntag, den 20. September 2015
- in der Zeit von: 10:00 - ca. 17:00 Uhr
- ShowIT Media
- Slotsbryggen 14 A-D
- 4800 Nykobing F
- Denmark
Wichtig: Die Vortragsprache ist Englisch.
Details zum Ablauf, Veranstaltungsort und Anfahrthinweise findet Ihr im
Wiki [https://wiki.cacert.org/Events/2015-09-20-ATE-DK-Nykobing]
Blog [https://blog.cacert.org/2015/07/ate-nykobing-denmark-on-september-20th-2015/]
Teilnehmer Registrierung mit Rückantwort:
'Ich moechte am ATE-Nykobing teilnehmen'
Das Veranstaltungs-Team freut sich schon auf Eure Teilnahme.
Kontakt: events@cacert.org